Vitalijsky - żywiczna biżuteria prosto z polskich łąk       2021

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DEFINICJE

Dane osobowe to są wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Przetwarzanie jest to dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych.

Podmiot danych jest to osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.

• Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest firma Vitalijsky Jolanta Witalińska z

siedzibą w Bielsko-Biała, Matowa 9.

• Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

• Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

◦ W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

◦ Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres pracownia@vitalijsky.pl

◦ Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

• Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

◦ Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

◦ Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

◦ Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

• To my jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych, jeśli więc masz jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące ich przetwarzania, skontaktuj się z nami.

• Korzystając z tej strony i/lub naszych usług, wyrażasz jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodne z niniejszą Polityką Prywatności.

 

JAKIE DANE ZBIERAMY?

Dane, które przetwarzamy, to informacje, które nam przekazałeś podczas kontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy, dzwoniąc do nas lub wysyłając do nas email z zapytaniem o produkty.

Jest to Twój adres e-mail oraz imię i nazwisko, adres dostawy i numer telefonu, czyli głównie informacje niezbędne do korespondencji z nami i świadczenia naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Informacje automatycznie gromadzone o Tobie. Obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Na przykład Twój adres IP, odwiedzane strony itp. Informacje te służą do poprawy jakości obsługi klienta.

Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz zawartość naszej strony internetowej,

Twoje działania mogą być rejestrowane.

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

• Używamy Twoich danych osobowych w celu zapewnienia naszych usług;

• Spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub umowy;

• Aby cię zidentyfikować;

• Aby skontaktować się z Tobą, gdy korzystasz z formularza kontaktowego.

• Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

KTO JESZCZE MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli jest taka potrzeba i wynika ona z przepisów prawa lub z procedur, które umożliwiają nam świadczenie usług, udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym nas w świadczeniu tych usług. Takim podmiotem jest na przykład nasze biuro księgowe i firma przewozowa/Poczta Polska, Inpost, DPD.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJC|SKIEGO

OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

PLIKI COOKIE

Używamy plików cookie i / lub podobnych technologii do analizowania zachowań klientów, administrowania stroną internetową, śledzenia ruchów użytkowników i zbierania informacji o użytkownikach. Odbywa się to w celu personalizacji i ulepszenia Twojego doświadczenia z nami.

Używamy plików cookie do następujących celów:

Niezbędne pliki cookie – te pliki cookie są niezbędne do korzystania z niektórych ważnych funkcji naszej witryny, takich jak logowanie. Te pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych.

Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że korzystanie z naszych usług jest wygodniejsze i umożliwia udostępnianie bardziej spersonalizowanych funkcji. Na przykład mogą zapamiętywać twoje imię i adres e-mail w formularzach komentarzy, więc nie musisz ponownie wpisywać tych informacji następnym razem podczas komentowania.

Pliki cookie Analytics – te pliki cookie służą do śledzenia użytkowania i działania naszej witryny i usług

Pliki cookie dotyczące reklam – te pliki cookie służą do wyświetlania reklam, które są istotne dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Ponadto służą one do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Zazwyczaj są umieszczane na stronie przez sieci reklamowe za zgodą operatora strony. Te ciasteczka pamiętają, że odwiedziłeś stronę internetową i te informacje są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Często pliki cookie służące do kierowania lub reklamowania będą powiązane z funkcjami witryny udostępnianymi przez inną organizację.

Możesz usunąć pliki cookie przechowywane na twoim komputerze za pomocą ustawień przeglądarki.

Używamy Google Analytics do mierzenia ruchu na naszej stronie. Google ma własną Politykę prywatności.

Używamy Pixela Facebooka do mierzenia ruchu na naszej stronie. Facebook ma własnąPolitykę prywatności.

ZMIANA REGULAMINU

• Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

• Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

• Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

• Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

(Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

• Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).