Vitalijsky - żywiczna biżuteria prosto z polskich łąk       2021

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
 

Rękojmia

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3. Reklamacja może być złożona poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w stopce na stronie Sprzedawcy lub pisemnie na adres mailowy.

4. Składając reklamację należy podać dane kontaktowe Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii (paragonu z kasy lub F-ry). Reklamacje złożone przez Kupującego nie będącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedawcy.

6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego.

 

Reklamacje i warunki gwarancji

Przed wysłaniem towaru do Kupującego, zakupiony towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym.

Na zakupioną biżuterię Sprzedawca udziela 1-letniej gwarancji. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, uszkodzeń mechanicznych i chemicznych wynikających z nieprawidłowego użytkowania.

Reklamowany towar powinien zostać przesłany na adres Sprzedającego, listem poleconym lub kurierem, w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczony, w terminie 10 dni od daty złożenia pisemnego powiadomienia o chęci reklamacji (za pomocą formularza lub e-mailem).

Sprzedawca nie udziela gwarancji na tzw. powłoki ścieralne: produkty oksydowane lub produkty złocone. Trwałość oksydy lub złocenia zależy od indywidualnego użytkowania. Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie 14 dni od otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedającego.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towar zostanie naprawiony, wymieniony lub zwrócona zostanie kwota, jaką Kupujący zapłacił za zakupiony towar.

Sprzedawca zastrzega, iż nie będą pozytywnie rozpatrywane reklamacje dotyczące różnic kolorystycznych towaru, wynikających z różnic ustawienia parametrów kolorystycznych monitora Kupującego.

Podstawą reklamacji nie może być rozmiar pierścionka, obrączki, bransoletki, w przypadku gdy został niewłaściwie podany przez Kupującego (należy podać rozmiar jubilerski oraz wewnętrzną średnicę w milimetrach).

 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Kupującemu uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Kupującego niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Regulamin Usługodawcy dostępny jest dla wszystkich Kupujących na stronie http://vitalijsky.pl/regulamin